Wieluń, dn. 20 maja 2022 r.


Drodzy Rodzice.

W dniu 20 maja 2022 r. zakończyła prace Komisja do spraw naboru dzieci na wolne miejsca od 1 września 2022 r. do Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Z przykrością informuję, że nie wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kartę kontynuacji pobytu lub wniosek o przyjęcie, będą mogły korzystać od 1 września 2022 r. z usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Zgodnie z protokołem komisji wpłynęły 132 wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka oraz 50 kart o kontynuację pobytu dziecka w Żłobku.

Z tej liczby z 87 rodzicami zostanie podpisana umowa „O świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu”. Pozostało 13 wolnych miejsc, a było 25 wniosków, które otrzymały taką samą liczbę punktów (60 pkt.). Wszystkie dzieci, których dotyczą te wnioski mają powyżej 18 miesiąca życia. Dyrektor Żłobka wraz z członkami Komisji zdecydował o dodatkowym kryterium, którym będzie dochód na jednego członka rodziny za 2021 r. Rodzice dzieci urodzonych od 27 lutego 2020 r. do 18 stycznia 2021 r. powinni złożyć oświadczenie o dochodach w sekretariacie Żłobka, na druku stanowiącym załącznik nr 9 do protokołu Komisji, do dnia 25 maja w godzinach pracy sekretariatu.

Listy z imieniem i nazwiskiem dzieci, których rodzice złożyli kartę o kontynuację pobytu dziecka w Żłobku lub wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz udostępnione do wglądu w sekretariacie Żłobka. Listy stanowią załączniki do protokołu Komisji.

Proszę o zapoznanie się z treścią protokołu Komisji.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu
Bożena Żurek

 

Protokół z posiedzenia komisji do spraw naboru

Załącznik nr 9 pdf

Załącznik nr 9 docx