Wieluń, dn. 25.05.2022 r.

 

Szanowni Rodzice dzieci korzystających z usług Miejskiego Żłobka

w Wieluniu

 

W związku ze zmianą opłat za pobyt i wyżywienie dziecka od 1 lipca 2022 r. zwracam się z prośbą o podjęcie decyzji o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy lub rozwiązanie obowiązującej umowy o świadczenie usług Miejskiego Żłobka.

Aneks podpisujecie Państwo na okres od 1 lipca do 12 sierpnia 2022r.

Zapraszam Państwa do podpisanie aneksu lub rozwiązania umowy od poniedziałku 30 maja do 10 czerwca 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu od 7,30 do 15,30.

Wzór aneksu do umowy oraz wzór rozwiązania umowy znajdują się w zakładce dla Rodziców.

Opłata stała za pobyt będzie wynosić 602,00 zł. miesięcznie, opłata za wyżywienie 8.00 zł dziennie. Opłaty zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniem Dyrektora wymienionych w podstawie prawnej poniżej.

Dokumenty zamieszczone w Zakładce dla Rodziców - wysokość opłat.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr LXIV/797/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 maja 2022 r. poz. 2788) oraz Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie dzienne dziecka w  Miejskim Żłobku w Wieluniu.

 

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Bożena Żurek