Zarządzenie nr 6

 

Zarządzenie nr 7

 

Wieluń, dn. 8 sierpnia 2022 r.

Drodzy rodzice

Przed nami kolejny 1 września, w którym przywitamy dzieci kontynuujące i rozpoczynające korzystanie z usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Wszyscy mamy ogromną tremę przed tym wydarzeniem. Państwo zastanawiacie się jak dzieci zareagują na nowe środowisko, pracownicy Żłobka myślą, jak najlepiej zorganizować pierwsze dni pobytu, aby dzieci szybko się zaaklimatyzowały. To już trzecie rozpoczęcie roku. Mamy doświadczoną kadrę ale każde dziecko jest inne i każde pierwsze dni wyglądają inaczej. Chcemy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie dzieci, dlatego zapraszam serdecznie Państwa na spotkanie organizacyjne w dniu 29 sierpnia 2022 r. na godzinę 10:00 do siedziby Żłobka, na ulicę Porzeczkową 8.

Drodzy Rodzice

Miło mi poinformować, że zgodnie z uchwałą Nr LXIX/864/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 lipca 2022 r. (zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LXIV/797/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie) opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka do końca sierpnia 2022 r. będą wynosiły 0 zł.

 

Czas trwania projektu pn. "Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu" został przedłużony o dwa miesiące.

 

W związku z powyższym zapraszam Państwa od 1 sierpnia 2022r. do sekretariatu Żłobka na podpisanie aneksu do  "umowy o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu" 

 

z wyrazami Szacunku

Dyrektor
Bożena Żurek

 

Aneks do umowy od 28 lipca

Aneks do umowy od 28 lipca

 

W sobotę 11 czerwca w godzinach od 15 do 18 odbył się w Miejskim Żłobku w Wieluniu I Rodzinny Piknik.

Inicjatorem wydarzenia była Rada Rodziców i pracownicy Miejskiego Żłobka. Długo dyskutowana była form Pikniku, wypracowana wspólnie wersja była strzałem w dziesiątkę.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez panią Dyrektor - Bożenę Żurek oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią - Marcelinę Dąbrowską.

W piątek 3 czerwca o godzinie 14.00 w Miejskim Żłobku w Wieluniu odbyła się uroczystość zakończenia roku.

W tym szczególnym dniu razem z dziećmi bawili się: rodzice, opiekunki, Pani Dyrektor - Bożena Żurek oraz zaproszeni goście: Wiceburmistrz – Pani Joanna Skotnicka-Fiuk oraz lokalne media.

Dla naszych milusińskich była to bardzo ważna uroczystość.

Wieluń, dn. 5 lipca 2022 r.


Drodzy Rodzice


W związku z podjęciem działań przez Burmistrza Wielunia związanych z przedłużeniem okresu trwania projektu pn. „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” o jeden miesiąc, bardzo proszę o wstrzymanie się z dokonywaniem wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w miesiącu lipcu.
Opłaty miały być pobierane zgodnie z podpisanym przez Państwa w czerwcu aneksem do umowy „O świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu” .
Pobieranie opłat wstrzymuje się do chwili wyjaśnienia szczegółów obowiązywania projektu.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Bożena Żurek

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka

w Wieluniu

Proszę o złożenie wniosku do ZUS o bon żłobkowy (400zł),  jeśli  przysługuje on Państwa dziecku.

Więcej inforamcji na tema tbonu żłobkowego można uzyskać:

  • pod numerem specjalnej infolinii uruchamianej od 1 kwietnia 22 290 55 00 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00),
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr: 22 560 16 00, lub prez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • we wszystkich placówkach ZUS,
  • podczas e-wizyty,
  • na stronie zus.pl.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie prez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub jeśli matka lub ojciec dziecka, maja numer PESEL, mogą złożyć wniosek także przez portal emp@tia lub  bank, jeśli ten uruchomił taka elektoniczną uslugę.

 

Pozostałe informacje do pobrania poniżej:

Bon żłobkowy - szczegóły

 

 

 

 

Wieluń, dn. 25.05.2022 r.

 

Szanowni Rodzice dzieci korzystających z usług Miejskiego Żłobka

w Wieluniu

 

W związku ze zmianą opłat za pobyt i wyżywienie dziecka od 1 lipca 2022 r. zwracam się z prośbą o podjęcie decyzji o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy lub rozwiązanie obowiązującej umowy o świadczenie usług Miejskiego Żłobka.

Aneks podpisujecie Państwo na okres od 1 lipca do 12 sierpnia 2022r.

Zapraszam Państwa do podpisanie aneksu lub rozwiązania umowy od poniedziałku 30 maja do 10 czerwca 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu od 7,30 do 15,30.

Wzór aneksu do umowy oraz wzór rozwiązania umowy znajdują się w zakładce dla Rodziców.

Opłata stała za pobyt będzie wynosić 602,00 zł. miesięcznie, opłata za wyżywienie 8.00 zł dziennie. Opłaty zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniem Dyrektora wymienionych w podstawie prawnej poniżej.

Dokumenty zamieszczone w Zakładce dla Rodziców - wysokość opłat.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr LXIV/797/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 maja 2022 r. poz. 2788) oraz Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie dzienne dziecka w  Miejskim Żłobku w Wieluniu.

 

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Bożena Żurek

 

 

 

Wieluń, dn. 20 maja 2022 r.


Drodzy Rodzice.

W dniu 20 maja 2022 r. zakończyła prace Komisja do spraw naboru dzieci na wolne miejsca od 1 września 2022 r. do Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Z przykrością informuję, że nie wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kartę kontynuacji pobytu lub wniosek o przyjęcie, będą mogły korzystać od 1 września 2022 r. z usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Zgodnie z protokołem komisji wpłynęły 132 wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka oraz 50 kart o kontynuację pobytu dziecka w Żłobku.

Z tej liczby z 87 rodzicami zostanie podpisana umowa „O świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu”. Pozostało 13 wolnych miejsc, a było 25 wniosków, które otrzymały taką samą liczbę punktów (60 pkt.). Wszystkie dzieci, których dotyczą te wnioski mają powyżej 18 miesiąca życia. Dyrektor Żłobka wraz z członkami Komisji zdecydował o dodatkowym kryterium, którym będzie dochód na jednego członka rodziny za 2021 r. Rodzice dzieci urodzonych od 27 lutego 2020 r. do 18 stycznia 2021 r. powinni złożyć oświadczenie o dochodach w sekretariacie Żłobka, na druku stanowiącym załącznik nr 9 do protokołu Komisji, do dnia 25 maja w godzinach pracy sekretariatu.

Listy z imieniem i nazwiskiem dzieci, których rodzice złożyli kartę o kontynuację pobytu dziecka w Żłobku lub wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz udostępnione do wglądu w sekretariacie Żłobka. Listy stanowią załączniki do protokołu Komisji.

Proszę o zapoznanie się z treścią protokołu Komisji.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu
Bożena Żurek

 

Protokół z posiedzenia komisji do spraw naboru

Załącznik nr 9 pdf

Załącznik nr 9 docx

 W dniu 18 maja o godz. 9.00 będzie gościł w Żłobku Teatr Lalek PINOKIO, ze sztuką dla dzieci  pt. Kruszynka. Przedstawienie finansowane ze środków Rady Rodziców.