Drodzy rodzice

Serdecznie zapraszam

na spotkanie informacyjne w dniu 19 września 2022 r. o godzinie 17:00.

Celem spotkania jest:

  1. Przekazanie spostrzeżeń na temat funkcjonowania pracy Żłobka od 1 września 2022r
  2. Przekazanie informacji przez pielęgniarkę dotyczącej udzielania pomocy medycznej w czasie pobytu dziecka w Żłobku
  3. Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
  4. Omówienie zasad współpracy z Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną w Wieluniu, Rozdanie wniosków o diagnozę logopedyczną
  5. Omówienie zasad przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej dzieci na terenie Żłobka
  6. Przedstawienie oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci - P przez Radę  Rodziców 
  7. Ustalenie terminu dni otwartych i uroczystości w  Żłobku
  8. Sprawozdanie z wydatkowania środków przez Radę rodziców do końca sierpnia oraz ustalenie wysokości składki na radę rodziców od 1 września 2022
  9. Sprawy różne

Wieluń, dn. 7 września 2022 r

Ogłoszenie

Żłobek Miejski w Wieluniu zatrudni opiekunkę. Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Mile widziane doświadczenie w pracy  z małymi dziećmi. CV proszę składać osobiście w sekretariacie Żłobka w godzinach od 7.30do 15.30, od czwartku do środy 14 września 2022 r. Proszę zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.


Telefon do kontaktu 787 676 549


Dyrektor Miejskiego Żłobka - Bożena Żurek

Ogłoszenie opiekunka

Zarządzenie nr 6

 

Zarządzenie nr 7

 

Wieluń, dn. 8 sierpnia 2022 r.

Drodzy rodzice

Przed nami kolejny 1 września, w którym przywitamy dzieci kontynuujące i rozpoczynające korzystanie z usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Wszyscy mamy ogromną tremę przed tym wydarzeniem. Państwo zastanawiacie się jak dzieci zareagują na nowe środowisko, pracownicy Żłobka myślą, jak najlepiej zorganizować pierwsze dni pobytu, aby dzieci szybko się zaaklimatyzowały. To już trzecie rozpoczęcie roku. Mamy doświadczoną kadrę ale każde dziecko jest inne i każde pierwsze dni wyglądają inaczej. Chcemy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie dzieci, dlatego zapraszam serdecznie Państwa na spotkanie organizacyjne w dniu 29 sierpnia 2022 r. na godzinę 10:00 do siedziby Żłobka, na ulicę Porzeczkową 8.

Drodzy Rodzice

Miło mi poinformować, że zgodnie z uchwałą Nr LXIX/864/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 lipca 2022 r. (zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LXIV/797/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie) opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka do końca sierpnia 2022 r. będą wynosiły 0 zł.

 

Czas trwania projektu pn. "Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu" został przedłużony o dwa miesiące.

 

W związku z powyższym zapraszam Państwa od 1 sierpnia 2022r. do sekretariatu Żłobka na podpisanie aneksu do  "umowy o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu" 

 

z wyrazami Szacunku

Dyrektor
Bożena Żurek

 

Aneks do umowy od 28 lipca

Aneks do umowy od 28 lipca

 

W sobotę 11 czerwca w godzinach od 15 do 18 odbył się w Miejskim Żłobku w Wieluniu I Rodzinny Piknik.

Inicjatorem wydarzenia była Rada Rodziców i pracownicy Miejskiego Żłobka. Długo dyskutowana była form Pikniku, wypracowana wspólnie wersja była strzałem w dziesiątkę.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez panią Dyrektor - Bożenę Żurek oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią - Marcelinę Dąbrowską.

W piątek 3 czerwca o godzinie 14.00 w Miejskim Żłobku w Wieluniu odbyła się uroczystość zakończenia roku.

W tym szczególnym dniu razem z dziećmi bawili się: rodzice, opiekunki, Pani Dyrektor - Bożena Żurek oraz zaproszeni goście: Wiceburmistrz – Pani Joanna Skotnicka-Fiuk oraz lokalne media.

Dla naszych milusińskich była to bardzo ważna uroczystość.

Wieluń, dn. 5 lipca 2022 r.


Drodzy Rodzice


W związku z podjęciem działań przez Burmistrza Wielunia związanych z przedłużeniem okresu trwania projektu pn. „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” o jeden miesiąc, bardzo proszę o wstrzymanie się z dokonywaniem wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w miesiącu lipcu.
Opłaty miały być pobierane zgodnie z podpisanym przez Państwa w czerwcu aneksem do umowy „O świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu” .
Pobieranie opłat wstrzymuje się do chwili wyjaśnienia szczegółów obowiązywania projektu.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Bożena Żurek