Aktualności

ubieranie choinki

Drodzy rodzice

Serdecznie zapraszam

na spotkanie informacyjne w dniu 19 września 2022 r. o godzinie 17:00.

Celem spotkania jest:

  1. Przekazanie spostrzeżeń na temat funkcjonowania pracy Żłobka od 1 września 2022r
  2. Przekazanie informacji przez pielęgniarkę dotyczącej udzielania pomocy medycznej w czasie pobytu dziecka w Żłobku
  3. Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
  4. Omówienie zasad współpracy z Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną w Wieluniu, Rozdanie wniosków o diagnozę logopedyczną
  5. Omówienie zasad przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej dzieci na terenie Żłobka
  6. Przedstawienie oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci - P przez Radę  Rodziców 
  7. Ustalenie terminu dni otwartych i uroczystości w  Żłobku
  8. Sprawozdanie z wydatkowania środków przez Radę rodziców do końca sierpnia oraz ustalenie wysokości składki na radę rodziców od 1 września 2022
  9. Sprawy różne